Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας, Δρ. Αντρέας Ρουμπάς θα εκπροσωπήσει την Κυπριακή Ομοσπονδία Άρσης Βαρών στην 40η Γεν. Συνέλευση της ΚΟΕ η οπόια θα πραγματοποιηθεί την 19η Οκτωβρίου 2020 και η ώρα 18:30 στο Ολυμπιακό Μέγαρο.