Πληροφορούνται όλα τα μέλη της ΚΟΑΒ ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας μας για το έτος 2021 θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιανουάριου 2022 και ώρα 18.00 στο ξενοδοχείο Πεύκος στη Λεμεσό. Τα θέματα που θα συζητηθούν στην Συνέλευση είναι:

  1. Επικυρωση πρακτικών προηγούμενης Γεν. Συνέλευσης.
  2. Απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ.
  3. Ταμειακή Έκθεση 
  4. Πλήρωση κενών θέσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι των Σωματείων όπως προσκομίσουν στην Γεν. Συνέλευση επιστολή από το Σωματείο τους που να επιβεβαιώνει τον ορισμό τους, σφραγισμένη με το έμβλημα του Σωματείου.

Δικαίωμα ψήφου με δυο (2) αντιπροσώπους στην Ετήσια Γεν. Συνέλευση έχουν τα Σωματεία:

  • ΑΡΕΝΑ
  • ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
  • ΚΟΣΜΟΠΟΛΗΣ
  • ΑΧΑΙΩΝ ΑΚΤΗ
  • ΑΕΑΚ
  • Μ.Μ Strength @ Conditioning centre

Τα Δόκιμα Σωματεία Αχιλλέας Λεμεσού και Παρθενών Μαθιάτη μπορούν να παραστούν στην Γεν. Συνέλευση χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Θα ακολουθήσει δημοσίευση της εξαγγελίας σε μια καθημερινή εφημερίδα όπως προνοείται από το καταστατικό και στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας.

Στην Γεν. Συνέλευση θα πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση με το Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας κατά της πανδημίας του Covid-19.