Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών θα διεξαχθεί μέσω Διαδικτυακής Εφαρμογής στις 13-01-2021 και ώρα 20:00.

Όλα τα σωματεία μέλη της Ομοσπονδίας και Δόκικα θα ενημερωθούν για λεπτομέρειες μέσω της ηλεκτρονικής τους διεύθυνσης.