ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΑΒ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2021
Η προκήρυξη αφορά την κάλυψη των πιο κάτω θέσεων:
 1. Ομοσπονδιακο προπονητη
 2. Περιφερειακούς  Προπονητές  σε Λευκωσία, Λεμεσό και Πάφο για το άθλημα της Κλασικής Άρσης Βαρών
 3. Περιφερειακούς  Προπονητές σε Λεμεσο και Λευκωσια για το Παραολυμπιακό Άθλημα Άρσης Βαρών σε Πάγκο

Πληροφορίες

 1. Τα συμβόλαια θα είναι  τετραμήνου βάσεως. Θα υπάρχει έκθεση των προπονητών προς την επιτροπή για τις επιδόσεις αθλητών, προπονητικά τεστ τα όποια θα γίνονται κάθε δυο μήνες με την συνεργασία  του Ομοσπονδιακού προπονητή.
 2. Η επιτροπή έχει αποφασίσει όπως ο  Ομοσπονδιακός προπονητής πρέπει να έχει περισσότερη επαφή με τους αθλητές και προπονητές της κλασικής Άρσης Βαρών καθώς και του Παραολυμπιακού αθλήματος της Άρσης Βαρών. Κάθε δυο μήνες η Επιτροπή θα αξιολογεί την έκθεση του Ομοσπονδιακού προπονητή.
 3. Επιμορφωση προπονητών ΚΟΑΒ:Η επιτροπή στα μέτρα στήριξης και επιμόρφωσης  των προπονητών μελετά την δυνατότητα  αποστολής τους  στο εξωτερικό πάντοτε σύμφωνα με την οικονομικές δυνατότητες της Ομοσπονδίας. Επίσης θα υπάρξει επαφή με την ΕΟΑΒ για στενότερη συνεργασία σε θέματα επιμόρφωσης με διάφορους τρόπους.
 4. Διεξαγωγή Ημερίδων/προπονητικών τεστ εκτός Λεμεσού πάντοτε σε   συνεννόηση με τους Περιφερειακούς προπονητές.
 5. Θα γινεί  επικοινωνία με το Υπ. Παιδείας για προβολή του αθλήματος της Άρσης Βαρών στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες λόγω covid.
 6. Προβολή του αθλήματος μέσα από τα ΜΜΕ και την Ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας μας.(Οι προπονητές θα μπορούν να έρχονται σε επαφή με τον βοηθό Γ.Γ. κο Γιώργο Λάκα για θέματα που αφορούν το κομμάτι αυτό).
 7. Δημιουργία Σχολής Προπονητών, σχολής Κριτών /Διαιτητών στην κλασσική Άρση βαρών και στο Παραολυμπιακό άθλημα Άρσης βαρών σε πάγκο.
 8. Η επιτροπή έχει ξεκινήσει την διαδικασία αγοράς αθλητικού υλικού για τις ανάγκες των αθλητών όπως Pull @ Jerk boxes ,ζυγαριά ακρίβειας κ.α.
 9. Εχει αποφασιστεί ότι το  νέο ωράριο  λειτουργίας  της   αίθουσας των Ομοσπονδιακών μας εγκαταστάσεων στην Λεμεσό θα έχει ως εξής: Δευτέρα μέχρι Παρασκευή  από τις 16.00 έως 21.00 (Εάν υπάρχει ο περιορισμός της διακίνησης τότε μέχρι 20.00) και το  Σάββατο 09.00-12.00.
 10. Η Επιτροπή θα ενημερώσει με  προσωπική επαφή  τους ενδιαφερομένους προπονητές μέσω εφαρμογής διαδικτυακών επικοινωνιών.

Οι ενδιαφερόμενοι προπονητές παρακαλούμε όπως αποστείλουν το ενδιαφέρον τους για συνεργασία στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση της Ομοσπονδίας: info@weightlifting.org.cy μέχρι το τέλος του μήνα Ιανουραρίου 2021.

Η Επιτροπή θα ενημερωθεί άμεσα για το ενδιαφέρον των προπονητών και θα επικοινωνήσει προσωπικά με τον κάθε ένδιαφερόμενο.