ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΑΒ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2022
Η προκήρυξη αφορά την κάλυψη των πιο κάτω θέσεων:
  1. Ομοσπονδιακoύ Προπονητή Άρσης Βαρών
  2. Περιφερειακούς  Προπονητές  σε Λευκωσία, Λεμεσό και Πάφο για το άθλημα της Κλασικής Άρσης Βαρών
  3. Περιφερειακούς  Προπονητές σε Λεμεσο και Λευκωσια για το Παραολυμπιακό Άθλημα Άρσης Βαρών σε Πάγκο

Πληροφορίες

  1. Τα συμβόλαια θα είναι  τετραμήνου βάσεως. Θα υπάρχει έκθεση των προπονητών προς την επιτροπή για τις επιδόσεις αθλητών, προπονητικά τεστ τα όποια θα γίνονται κάθε δυο μήνες με την συνεργασία  του Ομοσπονδιακού προπονητή.
  2. Απαιτούμενο προσόν είναι η Ειδικότητα στην Άρση Βαρών

Στοιχεία Επικοινωνίας

Οι ενδιαφερόμενοι προπονητές παρακαλούμε όπως αποστείλουν το ενδιαφέρον τους για συνεργασία στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση της Ομοσπονδίας: info@weightlifting.org.cy μέχρι τις 07 Ιανουαρίου 2022.

Η Επιτροπή θα ενημερωθεί άμεσα για το ενδιαφέρον των προπονητών και θα επικοινωνήσει προσωπικά με τον κάθε ένδιαφερόμενο.