Φωτογραφίες από τα σεμινάρια, την πρακτική εξάσκηση και τις εξετάσεις για την Κατηγορία 2, Προπονητών Άρσης Βαρών.