Φωτογραφίες από τα σεμινάρια, την πρακτική εξάσκηση και τις εξετάσεις για την Κατηγορία 2, Προπονητών Άρσης Βαρών.

Η Ομοσπονδία μας ευχριστεί όλους τους συμμετέχοντες και συντελεστές της Σχολής Προπονητών Άρσης Βαρών – Κατηγορίας 2.

 

Με εκτίμιση,

ΔΣ ΚΟΑΒ