Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας θα ήθελε να σας ενημερώσει ότι τα οποιαδήποτε διπλώματα από σεμινάρια και σχολές, πρέπει να τυγχάνουν έγκρισης από την ΚΟΑΒ, τον ΚΟΑ, ή την Πανευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ομοσπονδία.

Παρακαλείσθε όπως προτού παρακολουθήσετε οποιαδήποτε κύκλο μαθημάτων, να επικοινωνήσετε με την ΚΟΑΒ για οδηγίες και προέγκριση της εγκυρότητας των διπλωμάτων!

 

Με εκτίμηση,
Δ.Σ. της ΚΟΑΒ