Πληροφορούνται όλα τα μέλη της ΚΟΑΒ ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας μας για το έτος 2023 θα πραγματοποιηθεί στις 11 Μαΐου 2024 και ώρα 16.00 στο ξενοδοχείο Πεύκος στη Λεμεσό.

Τα θέματα που θα συζητηθούν στην Συνέλευση είναι:

 1. Επικυρωση πρακτικών προηγούμενης Γεν. Συνέλευσης.
 2. Απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ.
 3. Ταμειακή Έκθεση 
 4. Ενημέρωση από τον Νομικό σύμβουλο της ΚΟΑΒ
 5. Μετονομασία της Ομοσπονδίας

Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι των Σωματείων όπως προσκομίσουν στην Γεν. Συνέλευση επιστολή από το Σωματείο τους που να επιβεβαιώνει τον ορισμό τους, σφραγισμένη με το έμβλημα του Σωματείου.

Δικαίωμα ψήφου με δυο (2) αντιπροσώπους στην Ετήσια Γεν. Συνέλευση έχουν τα Σωματεία:

 • ΑΡΕΝΑ
 • ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
 • ΚΟΣΜΟΠΟΛΗΣ
 • ΑΧΑΙΩΝ ΑΚΤΗ
 • ΑΕΑΚ
 • Μ.Μ Strength @ Conditioning Centre

Τα Δόκιμα Σωματεία Αχιλλέας Λεμεσού και Παρθενών Μαθιάτη μπορούν να παραστούν στην Γεν. Συνέλευση χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Σημείωση: ‘Ισως υπάρξει κάποια μικρή διαφοροποίηση στην σειρά των θεμάτων της Γεν. Συνέλευσης και αυτή θα αφορά την συμμετοχή του Λογιστή και του Νομικού μας συμβούλου.

Θα ακολουθήσει δημοσίευση της εξαγγελίας σε μια καθημερινή εφημερίδα όπως προνοείται από το καταστατικό και στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας.

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΟΑΒ 2024