Η Κυπριακή Ομοσπονδία Άρσης Βαρών θέλει να εκφράσει βαθύτατες ευχαριστίες προς όλους τους αθλητές και προπονητές που έλαβαν μέρος σήμερα με ενθουσιασμό στην  Ημερίδα Άρσης Βαρών, 24 Φεβρουαρίου 2018.

 

Αποτελέσματα Ανδρών

Αποτελέσματα Γυναικών

Αποτελέσματα Παρα Ολυμπιακής Άρσης Βαρών