Η Κυπριακή Ομοσπονδία Άρσης Βαρών ζητά την πρόσληψη Διπλωματούχων προπονητών / γυμναστών Άρσης Βαρών και κατά προτίμηση με ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα.

Προηγούμενη εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Ομοσπονδία στην διεύθυνση [email protected].

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 05 Φεβρουαρίου 2019.