Πληροφορούνται όλα τα μέλη της ΚΟΑΒ ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας μας για το έτος 2023 θα πραγματοποιηθεί στις 18 Μαρτίου 2023 και ώρα 16.00 στο ξενοδοχείο Πεύκος στη Λεμεσό.

Τα θέματα που θα συζητηθούν στην Συνέλευση είναι:

  1. Επικυρωση πρακτικών προηγούμενης Γεν. Συνέλευσης.
  2. Απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ.
  3. Ταμειακή Έκθεση 
  4. Εκλογή Νέου Διοικητικό Συμβούλιο.

Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι των Σωματείων όπως προσκομίσουν στην Γεν. Συνέλευση επιστολή από το Σωματείο τους που να επιβεβαιώνει τον ορισμό τους, σφραγισμένη με το έμβλημα του Σωματείου.

Δικαίωμα ψήφου με δυο (2) αντιπροσώπους στην Ετήσια Γεν. Συνέλευση έχουν τα Σωματεία:

  • ΑΡΕΝΑ
  • ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
  • ΚΟΣΜΟΠΟΛΗΣ
  • ΑΧΑΙΩΝ ΑΚΤΗ
  • ΑΕΑΚ
  • Μ.Μ Strength @ Conditioning centre

Τα Δόκιμα Σωματεία Αχιλλέας Λεμεσού και Παρθενών Μαθιάτη μπορούν να παραστούν στην Γεν. Συνέλευση χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Θα ακολουθήσει δημοσίευση της εξαγγελίας σε μια καθημερινή εφημερίδα όπως προνοείται από το καταστατικό και στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας.