Η Κυπριακή Ομοσπονδία Άρσης Βαρών θέλει να εκφράσει βαθύτατες ευχαριστίες προς όλους τους αθλητές και προπονητές που έλαβαν μέρος σήμερα με ενθουσιασμό στην  Ημερίδα 2016.

Σας εύχομαστε ένα καλό καλοκαίρι.

2016 Women Results 09-07-20162016 Women Records 09-07-2016 2016 Men Results 09-07-2016 2016 Men Records 09-07-2016