Η Κυπριακή Ομοσπονδία Άρσης Βαρών προκυρήσει την έναρξη προσφορών για την εγκατάσταση Κλειστού Κυκλώματος Παρακολούθησης σε αθλητικό χώρο της Ομοσπονδίας.

Παρακαλώ όπως δείτε πιο κάτω τις προδιαγραφές του συστήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Ομοσπονδία στην διεύθυνση [email protected].

Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 31 Ιουλίου 2020.

Προδιαγραφές.docx