Φωτογραφικό υλικό από την Σχολή Κλασσικής Έπιστημονικης Ολυμπιακής Άρσης Βαρών που διοργανώθηκε από την Ομοσπονδία μας σε συνεργασία με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Άρσης Βαρών και τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού με ημερομηνία έναρξης στις 16 Ιουλ 2016 και λήξης στις 23 Ιουλ 2016.