Πληροφορούνται όλα τα Σωματεία μέλη της Κυπριακής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου 2018 και ώρα 17:00 στο Ξενοδοχείο Πεύκος στη Λεμεσό.

Τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν στην Γ. Συνέλευση είναι τα ακόλουθα:

  1. Απολογισμός πεπραγμένων του ΔΣ
  2. Ταμειακή Έκθεση
  3. Εκλογή νέου ΔΣ της ΚΟΑΒ

Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι των Σωματείων όπως προσκομίσουν στην Γ. Συνέλευση επιστολή του Σωματείου που να επιβεβαιώνει τον ορισμό τους.